Markismotorer och Styrning

Idag är ca 90% av markiserna vi levererar motoriserade. 
Det finns trådbundna motorer som justeras med knapp eller vred på väggen och så finns det Radiomotorer som styrs med fjärrkontroll.
Radiomotor är det vanligaste, det är både enklare att installera samt lägga till olika styrningar som t ex vädersensor.

Sol- och Vindautomatik
Att koppla en vädersensor till produkten innebär att de automatiseras efter det rådande klimatförhållandet.
Vädersensorn reagerar på ljusintensitet och vind och när de programmerade värdena överskrids går markiserna ut eller in.
Reaktion på ljus är möjlig att stänga av medans vindsensorn alltid ligger kvar som en säkerhet.

Skaksensor (till Radiomotorer)
En skaksensor monteras på marksiens frontprofil och reagerar med att köra in markisen när skakningar uppstår av vind.
Skaksensorn är batteridriven och trådlös. Batterierna bör bytas en gång per år.